صفحه اصلی  
نرخ نامه  
 
 
نوع اتاقنرخ (ریال)
انتخاب کنید0
یک تخته با صبحانه 3200000
دو تخته با صبحانه3550000
سه تخته با صبحانه4500000
چهار تخته با صبحانه5500000
پنج تخته با صبحانه6450000
  • به کل صورتحساب میهمان، بر اساس قانون، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود
  • نرخ های فوق با احتساب سرویس و صبحانه بوفه محاسبه گردیده است .
  • رعایت نکات ذیل در مورد ارائه صبحانه با اتاق الزامی می باشد
    1. الف : چنانچه یک نفر در اتاق دو تخته اقامت نماید، نرخ صبحانه برای یک نفر محاسبه می گردد
      ب : با توجه به زمان پذیرش و تسویه حساب اگر میهمان از صبحانه استفاده ننماید، مبلغ صبحانه کسر می شود
  • مبلغ هر نفر اضافه برای اطفال از سن 2 تا 5 سال نیم بها محاسبه خواهد شد
  • ساعت پذیرش و تخلیه اتاق، ساعت 14 می باشد