صفحه اصلی  
نرخ نامه  
 
 
نوع اتاقنرخ (ریال)
انتخاب کنید0
دو تخته + صبحانه 2289000
سه تخته + صبحانه2915750
چهار تخته + صبحانه3542500
پنج تخته + صبحانه4169250
یک تخته فولبرد2000000
دو تخته فولبرد3200000
سه تخته فولبرد4800000
چهار تخته فولبرد6400000
پنج تخته فولرد8000000
  • به کل صورتحساب میهمان، بر اساس قانون، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود
  • نرخ های فوق با احتساب سرویس و صبحانه بوفه محاسبه گردیده است .
  • رعایت نکات ذیل در مورد ارائه صبحانه با اتاق الزامی می باشد
    1. الف : چنانچه یک نفر در اتاق دو تخته اقامت نماید، نرخ صبحانه برای یک نفر محاسبه می گردد
      ب : با توجه به زمان پذیرش و تسویه حساب اگر میهمان از صبحانه استفاده ننماید، مبلغ صبحانه کسر می شود
  • مبلغ هر نفر اضافه برای اطفال از سن 3 تا 8 سال نیم بها محاسبه خواهد شد
  • ساعت پذیرش و تخلیه اتاق، ساعت 14 می باشد